Ik werk in verbinding, vanuit een collectiviteitsgedachte, met positieve intenties en voel een diepe verbondenheid met de wereld om me heen. Ik richt me daarom op kansen en situaties die veranderingen mogelijk maken in mijn directe omgeving. Hier een klein overzicht.

begin ik aan iets wat alleen nog in hoofden bestaat. Ik start op. Maak de groep groter en zorg voor een goede basis om op te kunnen bouwen.

brigittekool_meermaker

Meermaker ea

In de rol als aanjager breng ik ondernemers bij elkaar rond circulaire en duurzame thema’s om nieuwe samenwerkingen en ketens te sluiten. Ik maak verbinding tussen ondernemerskansen en beleidsdoelen en zet in op samenwerken. Dat deed ik oa voor Meermaker Teylingen. Zoals het initiëren van een deel-auto project bij nieuwbouw, het toepassen van bokashi voor reststromen van bollentelers, de weg vrijmaken voor circulair beleid en de start van een circulair ambachtsnetwerk. 

Voor Provincie Zuid-Holland breng ik de verschillende overheidslagen en ondernemers samen die met toekomstige landbouwmodellen willen starten en waar regels en gebrek aan kennis belemmeringen vormen. Door in de tussenruimte samen te werken, ontstaan mogelijkheden om te gaan doen. Drift heeft die belemmeringen ook beschreven.  www.meermaker.nl

brigittekool_kweekcafe

Kweekcafé

Van deze circulaire broedplaats en duurzaam café was ik vanaf 2014 mede-oprichter en heb ik gewerkt aan een vruchtbare bodem voor ondernemers en activiteiten op de Haarlemmer Kweektuin. Van een lege kas en werkplaats naar een café en plek met circulaire inrichting. Een moeizaam voortraject van twee jaar met wisselende kaders en een pittige politieke lading. In dit proces heb ik het belang ondervonden van de essentiële ingrediënten als energie, samenwerking en gezamenlijke ambitie die nodig zijn om een plek vleugels te geven en mensen te laten stralen. Deze plek vertelt het circulaire verhaal, geeft ondernemers een podium en zet de kas multifunctioneel in. De buurt wordt betrokken bij het beheer van het park en de ontwikkeling van de Kweektuin. Sinds 2018 geeft Maaike met haar team het Kweekcafe vleugels. www.kweekcafe.nl en www.haarlemmerkweektuin.nl 

thumbnail_MAAK 2021 luchtfoto

MAAK Haarlem en C-district

Bij MAAK Haarlem zijn tientallen circulaire en innovatieve makers gehuisvest. Dit unieke terrein wil verder ontwikkelen en bloeien. Hier jaag ik de programmering en het netwerk aan door te verbinden met lokale, regionale en landelijke partners en activiteiten. Bijv. door het initiëren van rondleidingen en het opzetten van events als Week van de Circulaire Economie en C the Future. 
Ik maak de lange termijn doelstellingen helder en werk enerzijds aan de opbouw van (nieuwe) ketenpartners voor een gezond en sociaal circulair netwerk. En anderzijds aan het verknopen van regionale doelstellingen aan de potentie en het aanbod van dit gebied en de bedrijven die hier actief zijn om doelen te realiseren. Circulair, digitaal, nieuwe ketens en een toekomstbestendige mindset maken hier de verbinding met de stad en de uitdagingen van deze tijd. 

Ik breng mijn kennis en netwerk van circulaire ambachtscentra en koppel dat aan opgaven zoals als de Ontwikkelzones en ruimte voor bedrijvigheid.

http://www.maakhaarlem.nl

https://www.c-district.eu/onepage/

faciliteer ik de verbinding tussen mensen, doelgroepen en doelstellingen. Als stadmaker leer ik ze om op een waardevolle manier samen te werken

brigittekool_zuidwest

Plekken en communities

Vanaf 2020 maakte ik deel uit van het ontwikkelteam voor de realisatie van 1500 woningen in de spoorzone van Haarlem ZuidWest. En was ik mede-trekker van het proces Anders Werken. Een project van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie waaraan ik, samen met sociaal ontwerper Lotte de Haan, inhoud gaf aan een samenwerking tussen bewoners, ontwikkelaar en gemeente. Het jaarprogramma prikkelde steeds meer mensen. Door deze aanwas ontstond er een community en een plek “de Stookkamer”. Deze manier van werken heb ik in meerdere projecten en in communities toegepast. Iets starten, verbinden en zorg dragen voor gedeelde verantwoordelijkheid zodat het de waarde wordt gezien, ervaren, gedragen en voortgezet. 

brigittekool_cirkelstad

Cirkelstad en gebiedsontwikkeling

In mijn werk ben ik dagelijks bezig met vernieuwing, verbinding en integraal samenwerken. Op naar een toekomstbestendige leefomgeving die recht doet aan mens, dier en planeet. Steden worden steeds voller en onze opgaven complexer. De bouw kan een katalysator zijn om veel meer op gang te brengen in een buurt. Daarom ben ik spinner voor Cirkelstad waar de missie “Steden zonder uitval en afval” centraal staat. Partners faciliteer ik bij hun circulaire vraagstukken, ik organiseer kennissessies, breng netwerk in en resultaten zichtbaar voor een groter publiek. Ik werk samen met partners om onze MRA-regio te verbinden en nieuwe ketens te vormen. En maak deel uit van de community sociaal om bewustzijn rond eerlijke, inclusieve en sociale transitie te vergroten. Dit sluit aan bij mijn eerdere projecten als co-creatie nieuwbouw Orionzone waar we als team bewoners faciliteerde in een gelijkwaardige rol in de nieuwbouw. 

BEWERKT_STADMAKERSCONGRES_HAARLEM_10_06_2214

Innovatie, stadmaken en ontwikkeling

Overheid en markt zijn sterke met elkaar verweven partijen. Bewoners zijn de zwakkere, niet-georganiseerde partij, terwijl ze wél de kennis en praktijkervaring hebben en (eind)gebruiker zijn. Of het nou gaat om zorg, openbare ruimte, infrastructuur of voorzieningen. We hebben elkaar nodig én het kan écht anders. Samen met andere systeemdenkers, stadmakers en pioniers werk ik aan het creëren van bewustzijn bij markt, overheid en bewoners over dit ongelijkwaardige speelveld. De focus ligt op het versterken van de positie van (actieve) bewoners en bewonersinitiatieven en de samenwerking met het bestaande netwerk. Door het bieden een leer- en experimenteerruimte, door projecten te starten, door het een podium te geven met het Stadmakerscongres. En door samenwerking met onderzoek en onderwijs. Met dit gedachtegoed heb ik oa een bijdrage geleverd aan oa Lab Overvecht,  Wereld van Gemeenschappen, Podcast  

adviseer ik over duurzame, circulaire doelstellingen en nieuwe vormen van samenwerken. Ik deel mijn kennis met overheden, studenten en andere ondernemers.

brigittekool_wijkforum

Wijkforum

Het wijkforum is een experiment uit 2021 met een gelote raad en een geloot panel van buurtbewoners. Gemeente Haarlem wil buurtbewoners meer zeggenschap en eigenaarschap geven op thema’s die op buurtniveau spelen. Ik ondersteunde en faciliteerde deze groep 2 jaar om te komen tot een manier van samenwerken die past bij deze groep mensen en die bijdraagt aan een nieuwe invulling van samenwerken tussen wijkbewoners en de gemeente. Ik faciliteer en inspireer het werken met plezier, gezamenlijke doelen en een agenda bepalen, beslissingen nemen en elkaar de ruimte te geven. Ik put daarbij ook uit mijn eigen ervaringen als stadmaker, buurt-initiator en vrijwilliger in de stad. In 2023 gaf ik een workshop aan het Burgerberaad van Haarlem over CO2 vermindering en gedrag en maatregelen die je in je eigen leven kan toepassen. Het advies van het burgerberaad is op veel punten overgenomen en krijgt een vervolg.

brigittekool_kennisdelen

Beleid en visie

Ik help overheden bij het vormen van visies en schrijf beleidstukken en uitvoeringsplannen met de nadruk op doen en de verbinding met andere beleidsvelden (koppelkansen). Ik ben door mijn ervaring binnen gemeenten snel thuis in de organisatie, ik maak gebruik van alle relevante informatie en beleidnotities en weet dat te bundelen tot een integraal advies. Ik gebruik de dagelijkse praktijk van ondernemers en bewoners en zo schrijf ik prettig leesbare plannen met realistische uitvoerbaarheid. In de afgelopen jaren schreef ik o.a met Urgenda een circulaire visie voor Gemeente Harlingen, voor Gemeente Haarlem een uitvoeringsplan voor duurzame educatie op voortgezet onderwijs en voor Gemeente Teylingen een circulair actieplan. 

1caf62cb-b33f-466f-b135-9310ec746695

Samen leren

Ik ben fan van “een leven lang leren”. Mensen leren op verschillende manieren en kennis zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Daarom deel ik mijn kennis, netwerk en ervaring en kies voor projecten die aansluiten bij mijn waarden. Zo ben ik mede-initiator van een stadmakers-app groep en begeleid ik al  jaren leerlingen en studenten bij groene, circulaire en maatschappelijke vraagstukken. Van basisschool tot universiteit. Verder leer ik graag met andere ondernemers door samen een vraagstuk te kraken of door te bloggen over herkenbare dilemma’s. Ik werkte samen met oa Learning Lab Overvecht, Social Powerhouse, Nova College, Inholland, HVA ea. Ik help mensen die “zoekend” zijn met een relevant netwerk of een opstartproject en inspireer door workshops of een bijdrage aan de School voor Morele Ambitie, een initiatief van oa Rutger Bregman.