Samen werken aan de wereld van morgen gaat makkelijker als we gezamenlijke doelen hebben. De Sustainable Development Goals zijn wereldwijde doelen waar je je eigen acties en doelen aan kunt koppelen. De Inner Development Goals zijn nodig om de acties te kunnen doen. 

Mijn werk is van waarde en niet altijd in een concreet product te vatten. Ik zie het belang van de SGD’s en om aan te geven waar ik voor sta, hoe ik keuzes maak en waar ik mijn tijd en energie aan besteed heb ik er drie gekozen die aansluiten bij mijn waarden en doelstellingen. Mijn jaaroverzichten zie je op mijn Linkedin-pagina terug.

PS. Ik heb soms moeite met labels en keurmerken die meer op greenwashing lijken, dan dat ze echt impactvol zijn. Ik vraag dan altijd door of graaf verder naar onderbouwende informatie. Doe dat ook gerust bij mij, vraag maar raak!

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

4.7 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling.

Ik draag bij door het geven van gastlessen en praktijkopdrachten te delen met leerlingen en docenten van basis-, voortgezet en hoger onderwijs over duurzame en circulaire ontwerpen en toepassingen en transdisciplinaire gebiedsontwikkeling waarin meervoudige waarde centraal staat. Ik deel boeken uit en realiseer mini-bieb’s in de stad.

Bevorder aanhoudende, inclusieve, en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

8.4 Tegen 2030 geleidelijk aan de wereldwijde efficiëntie, productie en consumptie van hulpbronnen verbeteren en streven naar de ontkoppeling van economische groei en achteruitgang van het milieu, volgens het 10-jarig Programmakader voor Duurzame Consumptie en Productie, waarbij de ontwikkelde landen de leiding nemen.

Ik draag bij door mijn werk als spinner voor Cirkelstad en als aanjager van circulaire projecten waar ik kennis en ervaring deel over de duurzame en circulaire keuzes die er zijn en stimuleer mijn netwerk keuzes te maken in het licht van deze doelstelling. In mijn eigen bedrijfsvoering en privéleven kies ik voor de meeste duurzame, circulaire en lokale toepassing die mij bekend is. Mijn uurtarief is gemaximaliseerd op 100,- en ik heb ook een maatschappelijk uurtarief. Ik deel werk waar dat kan, stel mijn netwerk beschikbaar en investeer in relevante projecten die bijdragen aan dit SDG doel.

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

11.3 Tegen 2030 inclusieve en duurzame stadsontwikkeling en capaciteit opbouwen voor participatieve, geïntegreerde en duurzame planning en beheer van menselijke nederzettingen in alle landen.

Ik draag als adviseur en stadmaker bij aan deze doelstelling door mijn netwerk en samenwerkingspartners mee te nemen in integrale, participatieve en duurzame processen en te streven naar gezamenlijke meerwaarde. Ik investeer in startende ondernemers door werk af te nemen, startkapitaal of door een donatie in natura. Ik schaf boeken aan en deel die uit, geef trainingen en help communities te groeien. 

Als er één zin is die ik heel vaak deel met mijn klanten als zij aan de slag willen met vertrouwen of verantwoording is het: zeg wat je doet en doe wat je zegt…. dan heb je geen keurmerk meer nodig.

‘Practice what you preach’